Zahradní nábytek Nardi

Kategorie zpracovatelů

Zpracovateli organizace jsou:

 1. provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
 2. poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
 3. provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 4. provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,
 5. provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
 6. provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
 7. marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb organizace,
 8. provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
 9. pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
 10. poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,

a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:

 1. je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.), 
 2. jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
 3. jako součást systému hodnocení organizace či subjektu (např. www.heureka.cz),
 4. za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem (např. Google Analytics),
 5. je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 6. při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
 7. je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob